Sofin-credit.ru

Деньги и работа
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цивильно правовой договор

Цивільно-правовий договір або трудовий договір: що вигідніше?

Цивільно-правовий договір

Фізична особа може виконувати роботи як на підставі трудового договору, так і цивільно-правового договору. Це неодноразово підкреслювало Мінсоцполітики (див. листа від 16.05.2011 р. № 151/06/186-11 і від 20.04.2012 р. № 64/06/187-12). Тому, насамперед розглянемо чим саме повинні керуватися роботодавці при виборі виду договору.

Виконуючи роботи, надаючи послуги відповідно до трудового договору, необхідно дотримувати вимог трудового законодавства, а при виконанні цивільно-правового договору для виконання певної роботи або надання яких-небудь послуг слід керуватися цивільним законодавством.

Згідно із трудовим договором:

 • працівник виконує роботу за трудовою угодою;
 • працівник ухвалюється на роботу (посаду), як правило, включену в штатний розклад підприємства для виконання певної роботи (функцій) по конкретній кваліфікації, професії, посаді;
 • висновок оформляється наказом роботодавця про приймання працівника (за його заявою) на роботу;
 • працівник підкоряється внутрішньому трудовому розпорядку;
 • роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові зарплату й забезпечувати умови праці й соціальні гарантії необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

При виконанні робіт (наданні послуг) по цивільно-правовому договору:

 • оплачується не процес праці, а його результат;
 • результат визначається по закінченню роботи;
 • результат оформляється актами здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг);
 • оплата проводиться на підставі актів;
 • фізична особа, що виконує роботу (що надає послуги), не підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку, сама організує свою роботу й виконує її на власний ризик;
 • підприємство не повинна додержуватися трудового законодавства.

Розглянемо, які ж переваги можуть одержати роботодавці від застосування цивільно-правового договору замість трудового договору.

Вимоги до оплати праці

Згідно із трудовим договором, роботодавець зобов’язаний:

 • виплачувати працівникові зарплату відповідно до КЗпП і Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95-ВР (далі — Закон про оплату праці) (ст. 21 КЗпП);
 • проводити виплату регулярно в робочі дні й не рідше 2-х раз на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП, ст. 24 Закону про оплату праці);
 • виплачувати суму, не менше ніж мінімальна заробітна плата, за найпростішу, некваліфіковану роботу, яка здійснювалася працівником у межах місячної норми робочого часу (ст. 95 КЗпП, ст. 3 Закону про оплату праці).

На відміну від трудового договору винагорода по цивільно-правовому договору установлюється винятково за згодою сторін. Законодавством не передбачені обмеження в частині мінімального або максимального розміру винагороди й строки його надання. По цивільно-правовому договору оплачується не процес праці, а його кінцевий результат, який визначається по закінченню роботи й оформляється актом.

Оподатковування виплати

Згідно із трудовим договором роботодавець повинен провести нарахування ЄСВ на зарплату працівника відповідно до його класу професійного ризику проведення.

Із зарплати працівника втримується ЄСВ і ПДФО по ставці 18% (абз. 1 п. 167.1 ПКУ).

При нарахуванні доходів у формі зарплати база обкладання ПДФО визначається як нарахована зарплата, зменшена на суму ЄСВ, а також на суму податкової соцпільги при її наявності (абз. 1 п. 164.6 НКУ).

Звичайно, зарплата за трудовим договором і сума нарахованого ЄСВ включаються до складу податкових видатків платника податку на прибуток (п.п. 142.1, 143.1 ПКУ).

По цивільно-правовому договору із фізособою (не підприємцем) на суму винагороди нараховується ЄСВ (абз. 4 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Утримання становлять: ЄСВ і ПДФО по ставці 18% (абз. 1 п. 167.1 ПКУ).

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди по цивільно-правовому договору за виконання робіт (надання послуг) база оподатковування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму ЕСВ (абз. 2 п. 164.6 ПКУ).

Сума винагороди по цивільно-правовому договору і ЄСВ, нарахований на неї, як і за трудовим договором, включається до складу податкових видатків платника податку на прибуток (п. 142.1, 143.1 ПКУ).

Як бачимо, і для підприємства, і для працівника цивільно-правовий договір із погляду оподатковування є більш вигідним, ніж трудовий договір.

У випадку якщо ГПД укладений з підприємцем — підприємство не повинне сплачувати ні ПДФО, ні ЄСВ із винагороди, що належить такій фізособі. Однак це лише за умови, що фізособою надана копія документа, що підтверджує держ. реєстрацію відповідно до Закону — як суб’єкта підприємницької діяльності (для ПДФО), а також відповідність виконуваних робіт (надаваних послуг) видам діяльності, зазначеним у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ), тобто — копію виписки з ЄДР.

Для підприємців на єдиному податку — роботи (послуги) повинні відповідати видам діяльності, зазначеним у Свідоцтві платника єдиного податку для групи 1 і 2 (пп. 165.1.36, п. 5 п. 299.11 НКУ) і видам діяльності, які зазначені в ЄДР (для інших груп).

Таким чином, якщо роботу виконує підприємець у рамках підприємницької діяльності, підприємство-замовник не буде сплачувати з винагороди по цивільно-правовому договору ні ПДФО, ні ЄСВ.

На практиці, щоб не укладати трудові договори, видатки фізичної особи-підприємця на сплату податків часто бере на себе підприємство. Тому потрібно врахувати наступне.

Підприємець повинен сплатити за себе по цивільно-правовому договору:

 • ПДФО по ставці 18 % від бази оподатковування, якою є чистий оподатковуваний дохід (тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (у грошовій і негрошовій формі) і документально підтвердженими видатками);
 • ЄСВ, якщо протягом звітного місяця отриманий чистий дохід.

Підприємець-Єдинщик самостійно розраховує й сплачують за себе по цивільно-правовому договору:

 • ЄСВ у розмірі, не менше ніж мінімальний страховий внесок (п. 3.4 Інструкції про порядок нарахування й сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління ПФУ від 27.09.2010 г. № 21-5, далі — Інструкція № 21-5). Мінімальний внесок, наприклад, за вересень 2013 року, складе 398,01 грн. (1147,00 грн. х 34,7%). Виключення — підприємець, що є пенсіонером за віком або інвалідом, що й одержує відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу — по п. 2.5 Інструкції № 21-5. Дані категорії осіб взагалі не сплачують ЄСВ;
 • єдиний податок по фіксованій ставці, установленій сільськими, селищними й міськими радами залежно від виду господарської діяльності підприємця, у межах від 2% до 20% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (п. 293.2 НКУ).

Втім, прописуючи умови цивільно-правового договору, необхідно приділити особливої увагу тем положенням, які визначають обов’язки сторін, їх відповідальність, функції постачальника й строки виконання робіт (послуг).

Якщо ж буде встановлено, що відносини по укладеним цивільно-правовим договорам фактично є трудовими (наприклад, роботи/послуги, які виконуються по цивільно-правовому договору, відповідають вакантній посаді, вони виконуються систематично, працівник підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку і т.д.), то контролери можуть дорівняти підприємство до роботодавця. У такому випадку винагорода за виконані роботи (надані послуги) буде визнано зарплатою фізичної особи з відповідним оподатковуванням, а не винагородою по цивільно-правовому договору.

Ключові слова: Цивільно-правовий договір.

Договор гражданско-правового характера

Зачем нужно соглашение ГПХ и как составить

Договор гражданско-правового характера — любое соглашение в рамках гражданского законодательства. В нем стороны договариваются о взаимных правах и обязанностях. Чаще так: один что-то делает, другой платит.

По договору ГПХ могут работать внештатные специалисты: строители, бухгалтеры, агенты по недвижимости, писатели и другие. Соглашением ГПХ оформляется разовая работа или оказание услуги, а результат фиксируется актом выполненных работ.

Какие бывают договоры ГПХ

К соглашениям ГПХ относят договоры:

Для оформления работ обычно используют договор подряда, для услуг — договор возмездного оказания услуг.

Договор подряда — это когда исполнитель выполняет работу по заданию заказчика и передает ему результаты работы, а заказчик их оплачивает.

Такое соглашение часто заключают на ремонтные и строительные работы, переработку и изготовление мебели, украшений или чего-то еще. Он подразумевает материальный результат работы, который можно потрогать.

Договор возмездного оказания услуг подразумевает процесс оказания услуг, его результат нельзя потрогать. Обычно его заключают на:

 • консультационные;
 • информационные;
 • аудиторские;
 • медицинские;
 • ветеринарные;
 • образовательные и другие услуги.

Еще есть договор авторского заказа. Его заключают, если результат работы — произведение: иллюстрация, статья, научное исследование.

Стороны могут заключить договор ГПХ, который не предусмотрен законом, или смешанный — это когда в одном документе содержатся элементы различных соглашений.

Когда заключают

Соглашение ГПХ можно заключить на разовую или проектную работу или услугу: изготовить детскую кровать, сделать ремонт в санузле или помочь кому-то продать квартиру. Работа по договору ГПХ всегда разовая — она не носит регулярный характер.

Читать еще:  Как правильно рассчитать проценты по займу

Как заключить договор гражданско-правового характера

Соглашение ГПХ всегда заключается в письменной форме. Но физлица могут договориться между собой устно, если стоимость сделки не больше 10 000 рублей.

Для заключения договора ГПХ исполнителю нужны:

Трудовая книжка для оформления сотрудничества не нужна. Если договор ГПХ заключается с иностранным гражданином, понадобится разрешение на работу или патент.

При заключении договора ГПХ заказчик не оформляет приказ о приеме на работу и не делает запись в трудовой книжке исполнителя.

Условия соглашения

В договоре ГПХ прописывают предмет соглашения, сроки, стоимость работ или услуг. Еще в нем указывают порядок выполнения работ или оказания услуг, их объем, ответственность сторон и другие условия.

Предмет — то, о чем договариваются стороны: что именно должен сделать исполнитель и за какой результат или услугу — заплатить заказчик.

В договоре подряда и авторского заказа всегда указываются сроки завершения работы. Договор подряда может содержать промежуточные сроки — сроки завершения отдельных видов работ. Это когда одну большую задачу разбивают на несколько небольших и каждую сдают отдельно. В случае договора на ремонтные работы в санузле первым этапом может быть отделка пола и стен, вторым — установка сантехники. В договоре оказания услуг сроки работы указывать не обязательно.

В соглашении ГПХ указывают стоимость работы исполнителя. Еще прописывают, как проходит процедура сдачи-приемки работы или услуги и какие последствия ждут исполнителя, если работа или услуга окажется некачественной. Можно договориться о предоплате или поэтапной оплате и указать в договоре суммы за каждый этап. Если стоимость работы в договоре не прописана, заказчик платит среднюю цену по рынку за аналогичную работу или услугу.

В соглашении ГПХ можно прописать место работы исполнителя: бухгалтер выполняет задачи в офисе заказчика, а юрист консультирует только в своем офисе. Также важно обозначить, может ли исполнитель поручить работу третьим лицам или должен выполнить ее самостоятельно.

На какой срок можно заключать

Договор ГПХ заключается на определенный срок, но законом этот срок не ограничен. Заключить соглашение можно на несколько дней, недель или лет, но лучше договариваться о времени, которого исполнителю будет достаточно для выполнения работы или оказания услуги.

Порядок расторжения

Расторгнуть соглашение ГПХ можно в одностороннем порядке или по соглашению сторон.

Договор оказания услуг может расторгнуть в одностороннем порядке и заказчик, и исполнитель, если один оплатит другому понесенные расходы. Расторгнуть подряд в одностороннем порядке вправе только заказчик, если оплатит расходы подрядчика.

Если обе стороны решили прекратить сотрудничество, они оформляют письменное соглашение о расторжении. Порядок расторжения может быть прописан в договоре ГПХ, тогда стороны действуют по правилам из документа.

Расторгнуть договор ГПХ можно через суд только в случае, если вторая сторона против или не отвечает на уведомление о расторжении в установленный соглашением срок или в течение 30 дней, если срок не установлен.

Чем договор ГПХ отличается от трудового договора

Основные отличия — стороны и предмет соглашения.

В первом случае договор заключается между заказчиком и исполнителем, а предметом соглашения является результат работы или услуги. Во втором — договор заключается между работодателем и работником, а предметом является трудовая функция — работа по должности, штатному расписанию и профессии.

По трудовому договору работника оформляют в штат и он получает зарплату. Между ним и работодателем возникают трудовые отношения. А у работника появляются гарантии и компенсации: оплата больничных и ежегодного отпуска, выплаты при увольнении или сокращении.

По договору ГПХ исполнитель не числится в штате и работает в удобное время, а вместо зарплаты получает вознаграждение за выполненные работы. Результат отражают в акте выполненных работ.

Вот еще отличия между договорами:

По договору ГПХ исполнитель может работать на нескольких проектах и таким образом регулировать свой доход и занятость. По трудовому — сотрудник работает и зарабатывает ровно столько, сколько прописано в договоре.

Плюсы и минусы оформления на работу

Оформлять штатных сотрудников по ГПХ-договору запрещено. Но недобросовестный работодатель может подменить трудовой договор соглашением ГПХ или предложить работнику оформиться так, чтобы экономить на налогах.

Если это разовая работа, оформляться по договору ГПХ можно и нужно.

Плюсы. Для оформления на работу потребуется всего три документа, а если что-то не сложится или работа закончится, не нужно ждать две недели и в день икс подписывать обходной лист.

Оформленный по соглашению ГПХ сотрудник имеет право работать в удобное для него время, а не по штатному расписанию. Еще работодатель его не контролирует и не вмешивается в процесс работы.

С точки зрения пенсии разницы между трудовым и ГПХ-договором нет: пенсионные отчисления исполнителя копятся, страховой стаж учитывается. В страховой стаж включается период действия ГПХ-договора, если за этот период уплачивались страховые взносы в ПФР.

Минусы. Исполнитель самостоятельно оплачивает свои больничные и отпуска, на него не распространяются трудовые гарантии и льготы, например ежегодный оплачиваемый отпуск и выходное пособие при сокращении или увольнении по инициативе работодателя.

Ему не положен соцпакет — полис ДМС или компенсация стоимости абонемента в спортзал.

При оформлении по договору ГПХ запись в трудовую книжку не вносится. Если соглашение расторгается по вине исполнителя, он уплачивает заказчику неустойку за неисполнение обязательств по договору, если такое условие в нем прописано.

Как избежать рисков при заключении ГПХ-договора. Заранее договаривайтесь об условиях соглашения и всегда заключайте письменный контракт, какой бы ни была сумма сделки. Договоритесь с заказчиком о предоплате и пропишите в документе суммы предоплаты и постоплаты.

Избежать неприятностей заказчику поможет условие о промежуточных результатах: пропишите, какие промежуточные работы будете принимать и в какие сроки. Не используйте в соглашении ГПХ термины трудового законодательства, такие как «работник» и «заработная плата». Вместо них — «исполнитель» и «вознаграждение».

Как переквалифицировать ГПХ в трудовой договор

Переквалифицировать ГПХ в трудовой договор можно по соглашению сторон, предписанию инспекции труда или через суд.

В первом случае исполнитель пишет заявление на имя работодателя и просит признать отношения трудовыми, если он трудится на постоянной основе. Заявление пишется в свободной форме, но работодатель может предложить написать заявление по специальному образцу.

Если работодатель не хочет переквалифицировать договор ГПХ в трудовой, исполнитель может пожаловаться в государственную инспекцию по труду, если есть основания считать договор ГПХ трудовым.

Оставить жалобу можно лично в районной трудинспекции или через официальный сайт трудовой инспекции. В течение 30 дней инспекция рассмотрит жалобу и придет к работодателю с проверкой.

Если срок действия договора ГПХ закончился, переквалифицировать соглашение и признать отношения трудовыми можно только через суд.

Гражданско-правовой договор с работником: как оформить прием на работу по ГПД

Последние изменения: Январь 2020

Трудовые отношения между работником и работодателем не всегда означают подписание трудового соглашения. Если руководство не считает необходимым расширение штата в связи с однократными потребностями в работе конкретных специалистов, оформляют гражданско-правовой договор с работником.

Отношения по ГПД (далее — гражданско-правовой договор) предусматривают выполнение работником конкретного вида работы, оказание услуги в четко обозначенном объеме. Так как права исполнителя по ГПД ограничены, в отличие от трудового контракта, подобная форма оформления не приветствуется гражданами, а работодателям данный вариант более выгоден, однако не всегда возможен.

Общие положения

Чтобы понять, подходит ли подписание ГПД в конкретной ситуации, необходимо разобраться, что такое гражданско-правовой договор с работником. Документ, именуемый гражданско-правовым договором – соглашение между сторонами (физическими лицами и организациями), направленным на оформление, изменение, прекращение гражданских прав, установление обязанностей сторон.

Сторонами ГПД являются:

 • физические лица;
 • физические и юрлица;
 • юрлица.

Документ составляется согласно принятым в РФ гражданским нормам, а главное требование к содержанию документа – отсутствие противоречий положениям ГК РФ.

Разновидности документа

Применение ГПД широкое, поскольку охватывает собой разные виды взаимоотношений:

 • по передаче имущества (купчая, дарственная, договор поставки, мены);
 • выполнение работы (оговор с подрядчиком);
 • оказание услуги (по хранению, страхованию, транспортировке).

Образец гражданско-правового договора с работником (63,0 KiB, 6 096 hits)

В чем отличие от трудового контракта

Если бы применение трудового и гражданско-правового контракта было равнозначным, работодатели чаще предпочли бы заключить ГПД, поскольку ответственности по нему гораздо меньше. Следует определить, что такое гражданско-правовой договор с работником, и в чем главные отличия, преимущества и недостатки.

Есть свои особенности в составлении соглашения ПГХ, образец которого предполагает наличие:

 1. Объем работы заранее конкретизирован, предполагает разовую потребность в услугах.
 2. Не требуется включение новой единицы в штатное расписание.
 3. Приоритет исполнителя – результат деятельности.
 4. Стороны договорных отношений находятся в равном положении, принцип подчиненности не работает.
 5. Процесс исполнения обязательств работодателем не регулируется, важен только итог работы, которая производится исполнителем за свой счет.
 6. Работник по ГПД не обязан действовать лично, он вправе привлечь дополнительные трудовые ресурсы при необходимости.
 7. Оплата работы производится только в конце, когда работодатель ее принял. Зарплата называется вознаграждением, выплачиваемым после подписания акта о сдаче.
 8. Период привлечения к работе ограничен, точный срок указан в документе.
 9. Гарантии трудового законодательства не распространяются на исполнителя.
Читать еще:  Имеет ли право ооо выдавать займы

Как заключается договор с работником

ГПД заключается в письменном виде, между заказчиком и исполнителем. Договор ИП с работником по образцу стандартного бланка, исходя из особенностей заказываемых услуг.

Образец Договора ИП с работником (25,8 KiB, 1 789 hits)

Последовательность, как оформить работника по гражданско-правовому договору, следующая:

 1. Указывают дату заключения и наименование документа.
 2. Вносят реквизиты стороны заказчика.
 3. Описывают характер предполагаемой работы.
 4. Фиксируют размер вознаграждения.
 5. Вносят информацию об исполнителях.

В конце документа стороны ставят подписи, а по завершении работ – подписывается приемопередаточный акт.

Кто может подписывать

Заключение ГПД — удобная мера, позволяющая пользоваться услугами работника по договору гражданско-правового характера, без несения ответственности за него по ТК РФ. Работодатель также освобождается от некоторых бюджетных отчислений (например, в ФСС), однако применение соглашения носит ограниченный характер, поскольку не предполагает приема на постоянную работу. Исполнитель вправе покинуть организацию по выполнении работ и окончании срока. Чтобы узнать, можно ли заключать ГПД, необходимо определить, с кем можно заключить, кто является стороной договора и каков характер работы.

Иностранные работники

С юридической точки зрения, заключение ГПД с иностранцами не запрещено. Для работодателя это удобнее, чем заключение трудового контракта, однако подписывать такой документ не рекомендуется, если не оформлен патент и нет разрешения, так как возможны неприятности с налоговиками и органами миграционного учета.

Только для белорусов и казахстанцев подобных ограничений по договору с иностранным работником не установлено.

Рекомендуем знать : как договор аутстаффинга облегчает взаимодействие с иностранными гражданами при приеме на работу.

Несовершеннолетние

К преимуществам гражданско-правового договора относят правомочность привлечения труда несовершеннолетних без оформления в штат.

 1. Гражданам, не достигшим 14-летия, подписание документа невозможно.
 2. Все действия за несовершеннолетнего совершает родитель или представитель по закону.
 3. В период 14-18 лет договор заключается с ребенком, однако без письменного согласования с родителями не обойтись.
 4. Детская эмансипация освобождает от необходимости согласовывать документ с родителями.

Медработники

Как установлено ст.2 закона №323-ФЗ, утвержденного 21.11.2011 года, медработником признается физлицо, имеющее медобразование, занятое трудовой деятельностью в медицинской сфере, либо ИП, чья деятельность направлена на оказание медицинских услуг.

Когда заключается контракт с медработником, образцом для договора выступает договор о оказании услуг на возмездной основе.

Условие для исполнения работ медработником по ГПД – разовость оказанных услуг, ограниченный срок и наличие основного места работы, исходя из чего признается однократность услуг.

Особенности налогообложения

Работодатель по ГПД называется принципалом или заказчиком. Вторая сторона отношений – работник, получающий заработок на отличных от ТК условиях.

Важной особенностью является отсутствие требований по закону выплачивать взносы в фонд Соцстраха. Другие взносы по ГПД уплачиваются работодателем в меньшем объеме, по сравнению с трудовым контрактом.

Со стороны заказчика сохраняются обязательства:

 • оплачивать труд работника в объеме не меньшем минимально установленного размера заработка;
 • отчислять положенные платежи в ФОМС;
 • направлять средства в ПФР;
 • дополнительно уплачивается НДФЛ.

Также в функции работодателя входит подавать отчетность в государственные структуры: Соцстрах, ФОМС, Росстат, ПФР.

Часто данный документ является поводом для неправомерных действий со стороны работодателя, поскольку ограничивает работника, не зачисляя последнего в штат.

Неугодных работников проще увольнять – достаточно дождаться окончания документа, а оплату не производят на основании не подписанного приемопередаточного акта. После того, как действие ГПД закончилось, работодатель вправе продлевать, либо расстаться с исполнителем, без выплаты выгодного пособия, компенсации за неиспользованный отпуск и других положенных по закону для наемного сотрудника компенсаций. Так как взносы в ФСС не уплачиваются, исполнитель работ лишен социальных льгот, обеспеченных трудовым законодательством.

Предлагаем посмотреть видео «Договор ГПХ: условия, которые надо исключить»:

Нуждаетесь в консультации? Задайте вопрос прямо на сайте. Все консультации бесплатны/ Качество и полнота ответа юриста зависит от того, насколько полно и четко вы опишете Вашу проблему:

Трудовой и гражданско-правовой договор

ТД или договор ГПХ: как оформить сотрудника на работу?

0cm;line-height:17.4pt;background:white»> Рано или поздно любой успешный стартап принимает в свою команду новых сотрудников, которым делегируется часть обязанностей. Встает непростой вопрос — как лучше и правильнее оформить трудовые отношения? font-family:» ui=»»>

На самом деле вариантов не так много. Любой бизнес при взаимодействии с физическими лицами руководствуется Трудовым кодексом (ТК) или Гражданским кодексом (ГК). Соответственно, сотрудники могут оформляться либо по трудовому договору (ТД), либо по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Начнем с определений.

Трудовой договор (ТД) – соглашение между работником и работодателем, устанавливающее взаимные права и обязанности. Согласно ТД работник обязуется лично выполнять работу, предусмотренную должностью, которую он занимает. Работодатель в свою очередь обязуется обеспечивать сотрудника работой, предоставлять ему необходимые условия труда и выплачивать заработную плату.

Договор гражданско-правового характера (договор ГПХ) – вид договора, при котором стороны, не вступая в трудовые отношения, определяют результат работы, имущественные взаимоотношения и другие вопросы взаимодействия (договоры подряда, возмездного оказания услуг, авторские договоры и др.).

Трудовой договор или договор ГПХ: в чем разница?

Рассчитывайте зарплаты, налоги и страховые взносы. Отчитывайтесь за сотрудников в налоговую, пенсионный фонд и ФСС

Основные критерии для признания отношений трудовыми:

 • установлены правила внутреннего трудового распорядка;
 • постоянная заработанная плата;
 • указана трудовая функция (работа по должности, профессии, специальности);
 • систематическое выполнение одной и той же работы;
 • обустроенное рабочее место;
 • неустановленные сроки исполнения договора;
 • упоминание о подчиненности сотрудникам, состоящим в штате;
 • премирование;
 • предоставление отпуска;
 • направление в командировку и гарантии, связанные с ней.

Для кого важны эти критерии?

I. Для ФНС и ПФР

Налоговые органы заинтересованы в переквалификации договора ГПХ в ТД, так как это приводит к доначислению налогов. Наиболее часто рассматриваются ситуации, когда компания заключает договор ГПХ с ИП. Работодатели нередко хитрят, желая сэкономить на платежах по НДФЛ: они предлагают своим работникам зарегистрироваться как ИП и оформляют с ним договор ГПХ.

Однако, как показывает судебная практика, доводы контроллеров не рассматриваются судом в случаях, когда отсутствуют явные признаки трудовых отношений, а сам работник заявляет в суде, что имел намерение заключить с работодателем именно договор ГПХ в качестве ИП. Граждане имеют право по своему усмотрению распоряжаться своими трудовыми возможностями.

II. Для трудовой инспекции и ФСС

По договору ГПХ вознаграждение не облагается страховыми взносами по нетрудоспособности и взносами на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (за исключением случаев, когда в договоре прописано, что такие взносы уплачиваются). Признать такие отношения трудовыми интересно двум фондам: ФСС — для начисления взносов, пеней, штрафов; трудовой инспекции — для сбора штрафов за нарушение прав работника.

III. Для самих работников

Если договором ГПХ по факту регулируются трудовые отношения между заказчиком и исполнителем, то работник может обратиться в суд с иском о признании гражданско-правового договора трудовым. Его мотивация в данном случае понятна — получить полагающиеся по ТК гарантии и льготы. Велика вероятность того, что суд примет во внимание доводы истца и переквалифицирует договор. Самая опасная ситуация — именно когда сам сотрудник обращается в суд.

Чтобы избежать спорных ситуаций, работодателю необходимо правильно формулировать условия договора и грамотно выстраивать отношения с исполнителем.

Договор ГПХ: риски переквалификации в трудовой договор

Ст. 15 ТК РФ не допускает заключения договоров ГПХ, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем. В этой же статье дается четкое определение понятию «трудовые отношения».

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Читать еще:  698 постановление правительства

Физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

В ст. 19.1 указаны несколько способов переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые:

 • на основании письменного заявления физического лица, являющегося исполнителем по договору,
 • на основании не обжалованного в суд предписания ГИТ;
 • если физлицо, являющееся исполнителем по договору, обратилось непосредственно в суд;
 • по материалам, направленным ГИТ, иными органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными законами.

Павел Орловский, эксперт сервиса Эльба

Договор ГПХ с физическим лицом на оказание услуг — образец 2020

Работодатель вправе нанять для исполнения работы любое физическое лицо, оформив с ним договорные отношения. Сделать это можно по трудовому или гражданско-правовому соглашению. Особенности договора гражданско-правового характера с гражданином рассмотрим далее.

Образцы договора ГПХ

Образец бланка ГПД подряда с физлицом: пример 1 и пример 2

Договор гражданско-правового характера с физическим лицом на оказание услуг: скачать бланк и образец 2020 года

Что такое договор гражданско-правового характера?

Договор ГПХ – это сделка, где на основании соглашения сторон устанавливаются, изменяются или прекращаются их обязанности и права в отношении друг к другу в соответствии со статьями 153, 154 и п. 1 ст. 420 ГК.

Такой вид соглашения между юридическим и физическим лицом определяет их взаимоотношения, связанные с результатом работы. При этом стороны не вступают в трудовые отношения, по отношению друг другу они являются заказчиком и исполнителем.

Договор гражданско-правового характера заключается по правилам Гражданского кодекса и основным его отличием от трудового договора является возможность прописать любые условия, не противоречащие законодательству и устраивающие обе стороны. Такая норма прописана в ст. 421 ГК.

Виды ГПД

С физическим лицом может быть заключен договор ГПХ:

 • Подряда. Сторонами являются заказчик и подрядчик. Заказчик дает подрядчику задание, результат которого обязуется принять и оплатить по установленной в соглашении стоимости. Подрядчик же гарантирует выполнение и сдачу задания в рамках договора в определенный срок. При этом допустимо привлекать и других лиц (субподрядчиков), важным является лишь соблюдение сроков и качество выполненных работ.

Результатом приемки работы служит акт, подписываемый обеими сторона. Размер и порядок оплаты должны быть строго прописаны в ГПД.

 • На оказание услуг. Стороны договора заказчик и исполнитель. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с заданием соглашения, а заказчик их оплатить. К такому договору применимы все общие положения, которые действительны для договора подряда.
 • Авторского заказа. Автор с одной стороны и заказчик с другой заключают договор о том, что автор согласен сотворить произведение искусства, литературы, науки и т.д. и передать его в собственность заказчика. Заказчик же обязан принять его и оплатить. Соглашением оговаривается срок сдачи, размер и порядок оплаты.

В каждом случае договор носит возмездный характер, т.е. физическое лицо за работу или услуги получает вознаграждение. Отличием от других видов договорных отношений является получение подрядчиком результата, который отделен от самой работы.

Отличия договора ГПХ от трудового договора

ГПД имеет существенные отличия от трудового соглашения, поскольку предметом договора в первом случае выступает именно результат труда физического лица, а не сама трудовая функция. Подрядчик по договору ГПХ обязан сделать работу и передать ее результат заказчику, при этом он рискует произвести ее в достаточном качестве и в указанный срок.

Тогда как работник по трудовому договору:

 • включается в штатный персонал;
 • обязан соблюдать режим труда, прописанный в договоре;
 • принимает обязанности исполнять работу в соответствии с трудовой функцией;
 • подчиняется и контролируется руководству организации-работодателя;
 • получает заработную плату на основании табеля учета рабочего времени.

Трудовой кодекс в ст. 15 не допускает замену трудового договора договором гражданско-правового характера, если фактически физическое лицо и работодателя связывают трудовые отношения. При этом работодатель не только должен определить конкретный перечень работ по должности в соответствии с штатным расписанием, установить размер заработной платы, распорядок рабочего дня, но и обеспечить работника условиями труда, отвечающими нормам трудового права и иным нормативным актам (ст. 15 ТК).

Содержание трудового договора должно подчиняться требованиям ст. 57 ТК, составление договора ГПХ регулируется Гражданским кодексом.

Преимущества и недостатки

Для физического лица заключение договора имеет следующие положительные моменты:

 • нет подчиненности, соглашение регулирует скорее партнерские отношения;
 • исполнитель вправе выполнить работу в удобное для себя время без необходимости соблюдать внутренний трудовой режим;
 • результат должен быть оплачен в соответствии с условиями договора или заказчик будет привлечен к ответственности.

Но не все так просто, поэтому перечислим и отрицательные стороны:

 • отсутствует социальная поддержка;
 • рабочее место необходимо оборудовать самостоятельно;
 • придется учесть затраты на инструменты и материалы, которые потребуются для получения конечного продукта по договору.

Заполнение договора гражданско-правового характера на оказание услуг

Форма такого соглашения между заказчиком и физическим лицом может быть только письменной во избежание ситуаций, когда одна из сторон в процессе отказывается от выполнения задания, а заказчик от его приемки или оплаты.

В договоре не должно быть формулировок, связанных с трудовыми отношениями — «работодатель», «зарплата», «сотрудник». Иначе он может быть переквалифицирован в трудовой, а это грозит для организации штрафом.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.

Бланк документа не регламентируется законодательно и составляется в простой форме. Но обязательно должен содержать:

 • реквизиты сторон с указанием наименования организации-заказчика, его руководителя или иного должностного лица, имеющего право на подписание договоров, а также сведений о физическом лице, выступающем исполнителем работ или услуг;
 • предмет договора с формулировкой конкретного задания, адреса выполнения и свойствами конечного результата;
 • условия выполнения, включающие качественные характеристики конечного результата, объем работ или услуг, сроки выполнения, условия контроля за этапами исполнения, а также вопросы предоставления материалов и оборудования;
 • порядок сдачи и приемки выполненных работ или услуг;
 • стоимость заказа и порядок оплаты;
 • ответственность обеих сторон с установкой параметров применения неустойки в случае неисполнения своих обязательств для обеих сторон;
 • установление сроков действия договора и порядок внесения изменений в него;
 • полные реквизиты сторон договорных отношений.

Все изменения условий договора ГПХ, которые могли произойти в процессе его исполнения, должны оформляться дополнительным соглашением. Этот документ является неотъемлемой частью основного соглашения, поэтому в нем должны быть указаны номер и дата первоначального договора. Все изменения прописываются по пунктам и заверяются подписями обеих сторон.

Документ составляется по одному экземпляру каждой стороне и заверяется их подписями. Организация скрепляет подпись руководителя печатью.

Внимание! Многостраничный договор ГПХ заверяется подписями сторон на каждом листе.

Срок договора ГПХ

Конкретный срок действия договора закрепляется в соответствующем его пункте, при этом максимальный срок договора ГПХ с физическим лицом не ограничивается законодательно (ч. 1 ст. 708, ч. 1 ст. 781 ГК). Дополнительно могут быть предусмотрены промежуточные сроки.

На практике заказчик и исполнитель заинтересованы в скорейшем выполнении работы (оказании услуги) и получения дохода. Поэтому, хоть и по закону срок может исчисляться и десятилетиями, но имеет разумные пределы. Продолжительность определяется, исходя из фактической возможности исполнить условия договора.

Хранение договоров определяется нормами ст. 23 НК и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и составляет 5 лет.

Как избежать признания ГПД трудовым договором?

Практика показывает, что при заключении договора гражданско-правового характера допускаются типичные ошибки, которые могут стать причиной признания его трудовым. Взаимоотношения юридического и физического лица можно признать трудовыми, если:

 • обозначена трудовая функция (например, регулярная уборка офисных помещений), тогда как договор ГПХ является разовым с целью получить только результат;
 • оплате подлежит конкретный результат, а не процесс труда. Вознаграждение должно выплачиваться только по акту выполненных работ;
 • указание в договоре требований по соблюдению должностных инструкций и правил трудового распорядка организации;
 • обеспечение условий труда за счет заказчика без отражения соответствующих расходов в договоре;
 • обеспечение социального страхования.

Гражданско-правовые отношения могут перейти в трудовые, тогда работодатель обязан оформить их трудовым договором и дату начала поставить с момента заключения ГПД (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). Если же окажется, что гражданско-правовой договор по факту регулирует трудовые отношения, то работодатель в рамках КоАП несет ответственность в виде штрафа:

 • от 5 до 10 тысяч рублей с предпринимателя;
 • от 50 до 100 тысяч рублей с юридического лица;
 • от 10 до 20 тысяч рублей с должностного лица.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector